สามารถค้นหาทะเบียนรถแท็กซี่ได้จากช่องค้นหาด้านล่าง โดยพิมพ์เลขทะเบียนแบบไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่างเช่น กก1234

ค้นหาแท็กซี่จากทะเบียนรถได้ที่ช่องด้านล่าง

There are currently 425 ทะเบียน in this directory

Please select a letter from the index (above) to see entries

หากต้องการช่วยแจ้งเบาะแสของแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เมนู แจ้งเบาะแสแท็กซี่ หรือคลิก

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเตือนภัยแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม คุกคาม หยาบคาย เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการโดยสาร โดยใช้การค้นหาแท็กซี่ผ่านทะเบียนรถดูว่ามีคนแจ้งเรื่องไว้หรือไม่ และแจ้งว่าแท็กซี่คันนี้มีพฤติกรรมคุกคามอย่างไร