About us

เนื่องจากที่ผู้สร้างเว็บไซต์มีความรู้สึกว่า มีคนมากมายเจอปัญหาเกี่ยวกับแท็กซี่แต่กลับไม่มีที่ไหนที่จะสามารถค้นหาเลขทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงแท็กซี่ไม่ดี เราจึงลองสร้างเว็บนี้ขึ้นมา โดยข้อมูลเบื้องต้นนำมาจากการแจ้งเตือนภัยแท็กซี่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น Twitter, Facebook หรือ Tiktok

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเบาะแสให้กับผู้ที่ต้องโดยสารรถแท็กซี่ โดยสามารถค้นหาทะเบียนรถเพื่อดูว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ เราอยากให้เว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์กับทุกคน

และหากใครพบเจอแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สามารถมาช่วยกันแจ้งเบาะแสในเว็บไซต์นี้ได้เลย